ЯВОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 Рішення   

"24" грудня  2019 року

       N 40-2/VII

Про місцевий бюджет

Яворівської  сільської ради

на2020 рік

23302531000
Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве

самоврядування", Яворівська сільська рада  вирішила:
               

1. Визначити на 2020рік:

доходимісцевого бюджету у сумі -1 347222гривень, у тому числі доходи загального

фонду місцевого бюджету – 1 335 422гривень та доходи спеціального фонду

місцевого бюджету – 11 800гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видаткимісцевого бюджету у сумі -1 347222 гривень, у тому числі видатки

загального фонду місцевого бюджету – 1 335 422гривень та видатки спеціального

фонду місцевого бюджету 11 800гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі         

   -  5000гривень видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим

пунктом;

резервний фондмісцевого бюджету у розмірі - 5000,00 гривень видатків загального

фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити на 2020рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього

рішення у сумі – 85800гривень.

 • субвенція на підтримку районних  програм у сумі  - 30000 гривень;
 • субвенція  ЦПМСД у сумі – 10 000 гривень а саме:

               - на повірку вимірювальної техніки – 0,4 тис. грн..

               - на оплату Інтернету  - 4,0 тис. грн.

               - на канцтовари – 0,3 тис. грн.

               - повірка вогнегасника - 0,3 тис. грн.

               - на лікувальні засоби для пільговиків – 5,0 тис. грн.

  

 • субвенція на утримання установ освіти у сумі – 32 800 гривень,
 • а саме:

     - на пільговий проїзд учнів та пед.працівників до Ковалівського НВК  

      (КЕКВ-2210 дизпаливо) – 20,0 тис. грн.

     - на харчування малозабезпечених учнів  (КЕКВ-2230)  - 9,6 тис. грн.

     - на харчування учнів дітей учасників АТО(КЕКВ-2230) – 3,2 тис. грн.

            

          -    трудовий архів  у сумі  - 5 000 гривень;

-    пільговий проїзд у сумі – 5 000 гривень;

-    субвенція Драбівському РЦСССДМ на проведення соціальної

роботи -3000 гривень.

 

 • Інші субвенції з районного бюджету у сумі – 59 522 грн. на
 • фінансування закладів культури;

3. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені

статтею  69 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

частиною 1 статті 72,73 Бюджетного кодексу України;

4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету

на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691,71 Бюджетного кодексу

України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний

бюджет України 2020 рік":

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71,72  Бюджетного

кодексу України;

5. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України

захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці (код 2110)

- нарахування на оплату праці (код 2120)

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

- соціальне забезпечення (код 2700)

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620)

6. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових

розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків

загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів

єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за

користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного

бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно

до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

7. На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного Кодексу України щодо

запровадження програмно-цільового методу з січня 2019 року, сільський бюджет на

2020 рік приймається з урахуванням норм програмно-цільового методу бюджетування.

8.Забезпечення  головним розпорядником коштів місцевого бюджету виконання норм  

Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання

чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних

повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне,

результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію

роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних

коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства,

а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими

Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження

таких документів;

4)  забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну  енергію, 

послуги зв'язку, твердого палива, які споживаються бюджетними установами, та

укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним

головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

9. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                     С.О.Латиш

 

                                  

ЯВОРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ДРАБІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Рішення   

                                         

"21" грудня  2018  року

N 31-2/VII

Про місцевий бюджет

Яворівської  сільської ради

на2019 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве

самоврядування", Яворівська сільська рада  вирішила:
               

1. Визначити на 2019 рік:

доходимісцевого бюджету у сумі -1 524622гривень, у тому числі доходи загального

фонду місцевого бюджету – 1 519222гривень та доходи спеціального фонду

місцевого бюджету – 5400гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видаткимісцевого бюджету у сумі -1 524622 гривень, у тому числі видатки

загального фонду місцевого бюджету – 1 519222гривень та видатки спеціального

фонду місцевого бюджету – 5400гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі     -  5000

гривень видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фондмісцевого бюджету у розмірі -5000,00 гривень видатків загального

фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього

рішення у сумі – 320 000 гривень.

 • субвенція на підтримку районних  програм у сумі  - 30 000 гривень;
 • субвенція  Драбівській  ЦРЛ у сумі – 25 000 гривень;
 • субвенція  ЦПМСД у сумі – 10 000 гривень;
 • субвенція на утримання установ освіти у сумі – 255 000 гривень.

 

 

 • Інші субвенції з районного бюджету у сумі – 49 522 грн. на
 • фінансування закладів культури;

 

3. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені

статтею  69 Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені 

частиною 1 статті 72,73 Бюджетного кодексу України;

4. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на

2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691,71 Бюджетного кодексу

України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний

бюджет України 2019 рік":

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71,72  Бюджетного

кодексу України;

5. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України

захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплата праці (код 2110)

- нарахування на оплату праці (код 2120)

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270)

- соціальне забезпечення (код 2700)

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620)

6. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових

розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків

загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за

користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного

бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно

до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

7. На виконання вимог прикінцевих положень Бюджетного Кодексу України щодо

запровадження програмно-цільового методу з січня 2019 року сільський бюджет на

2019 рік приймається з урахуванням норм програмно-цільового методу бюджетування.

 

8.Забезпечення  головним розпорядником коштів місцевого бюджету виконання норм  

Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання

чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних

повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне,

результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію

роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних

коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а

саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за

бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких

визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими

Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження

таких документів;

4)  забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну  енергію, 

послуги зв'язку, твердого палива, які споживаються бюджетними установами, та

укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених

відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів

споживання тощо.

9. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                     С.О.Латиш