Декларації

 

Декларації

Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про засоби запобігання та протидії корупції» оприлюднюється декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014рік сільського голови села ЯворівкаДрабівського району Черкаської області.

Розділ І. Загальні відомості

Ващенко  Микола  Іванович. Посада – сільський голова села   Яворівка Драбівського району Черкаської області.

Члени сім’ї декларанта:  дружина – Ващенко Т.П., дочка – Ващенко О.М.

Розділ ІІ. Відомості про доходи (в грн..)

Загальна сума сукупного доходу декларанта - 61846, членів сім’ї – 139331; заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 51166, членів сім’ї – 114170;   дохід від передачі в оренду майна: декларанта – 10680, членів сім’ї – 2730, інші  види  доходів  членів  сім’ї  -  22431.

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

Земельні ділянки: декларанта  – 39300кв.м.,членів сім’ї – 20000 кв. м.; житлові будинки: декларанта  – 66,3кв.м.,  квартира  членів  сім’ї  -  36,3кв.м.

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

У переліку  транспортних  засобів  прочерки

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи (грн..)

У  переліку  відомостей  про  вклади у  банках, цінні  папери  та інші  активи  прочерки

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання (грн..)

У переліку фінансових зобов`язань прочерки.

Засвідчую правильність зазначених у цій декларації відомостей М.І.Ващенко

 

 

 

 

 

 

     Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про засоби запобігання та протидії корупції» оприлюднюється декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік секретаря Яворівської сільської ради Олефіренко  Надії  Григорівни

Розділ І. Загальні відомості

Олефіренко  Надія  Григорівна Посада – секретар Яворівської сільської ради Драбівського району Черкаської області.

Члени сім’ї декларанта:   син – Олефіренко О.А.,  дочка- Олефіренко І.А., свекруха -  Олефіренко  Г.Д.

Розділ ІІ. Відомості про доходи (в грн..)

Загальна сума сукупного доходу декларанта – 76452, членів сім’ї – 35141; заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 43274,  членів  сім’ї  -  13428; дохід від передачі в оренду майна: декларанта – 9202, членів сім’ї – 5098; інші  види  доходів  декларанта – 23976,  членів  сім’ї  - 16615.

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

Земельні ділянки: декларанта  –38593кв.м., членів сім’ї – 71308кв.м.; житлові будинки: декларанта  – 52,8кв.м.  членів  сім’ї  -  77 кв.м..

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

У переліку  транспортних  засобів  прочерки

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи (грн..)

Декларанта – 6034, членів сім’ї – 9212.

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання (грн..)

У переліку фінансових зобов`язань прочерки.

Засвідчую правильність зазначених у цій декларації відомостей Н.Г.Олефіренко.

 

Декларації

Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про засоби запобігання та протидії корупції» оприлюднюється декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015рік сільського голови села ЯворівкаДрабівського району Черкаської області.

Розділ І. Загальні відомості

Латиш  Сергій  Олександрович. Посада – сільський голова села   Яворівка Драбівського району Черкаської області.

Члени сім’ї декларанта:  мати  Латиш Ганна Дмитрівна 02.01.1943 р.н. померла 09.12.2014

Розділ ІІ. Відомості про доходи (в грн..)

Загальна сума сукупного доходу декларанта - 39016, членів сім’ї – 1197; заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 12144;  дивіденди, проценти 378;   дохід від передачі в оренду майна: декларанта – 5486; інші  види  доходів   декларанта – 21008, членів  сім’ї  -  1197.

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

Земельні ділянки: декларанта  – 6057,  23757, 1500кв.м.;

 житлові будинки: декларанта  – 63,36кв.м.;

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

Автомобілі легкові декларанта :  ВАЗ – 2107  1451 куб. см. 2006 року випуску

Інші засоби  декларанта : мотоцикл ІЖ- 6134.01  1988 року випуску

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи (грн..)

Сума коштів на рахунках у банках та інших фінансових  установах декларанта 1878

Вт.ч. вкладених у звітному році  500

Розмір внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації у т. ч. внесених у звітному році 500

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання (грн..)

У переліку фінансових зобов`язань прочерки.

Засвідчую правильність зазначених у цій декларації відомостей  С.О.Латиш

 

 

     Відповідно до частини 2 статті 12 Закону України «Про засоби запобігання та протидії корупції» оприлюднюється декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік секретаря Яворівської сільської ради Олефіренко  Надії  Григорівни

Розділ І. Загальні відомості

Олефіренко  Надія  Григорівна Посада – секретар Яворівської сільської ради Драбівського району Черкаської області.

Члени сім’ї декларанта:   син – Олефіренко О.А. – 06.07.1997 р.н.,  дочка- Олефіренко І.А.- 30.10.1991 р.н.

Розділ ІІ. Відомості про доходи (в грн..)

Загальна сума сукупного доходу декларанта – 69751, членів сім’ї – 101661; заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору – 51816,  членів  сім’ї  -  84725; дохід від передачі в оренду майна: декларанта – 7745, членів сім’ї – 7365; інші  види  доходів  декларанта – 10190,  членів  сім’ї  - 9571 .

Розділ ІІІ. Відомості про нерухоме майно

Земельні ділянки: декларанта  –38593кв.м., членів сім’ї – 71308кв.м.; житлові будинки: декларанта  – 52,8кв.м.  членів  сім’ї  -  77 кв.м..

Розділ ІV. Відомості про транспортні засоби

У переліку  транспортних  засобів  прочерки

Розділ V. Відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи (грн..)

Декларанта – 6034, членів сім’ї – 9212.

Розділ VІ. Відомості про фінансові зобов’язання (грн..)

У переліку фінансових зобов`язань прочерки.

Засвідчую правильність зазначених у цій декларації відомостей Н.Г.Олефіренко.